Locations and Hours

a_locationMain Office
11182 Maple Ridge Road
Medina, NY 14103                     

Drive-Up Hours:                         

Monday – Friday, 9am – 4pm                 

Saturday, 9am – 1pm                 

Lobby Hours:                                                               

Monday, Tuesday, Thursday, Friday, 9am – 4pm                                                        

Wednesday and Saturday, 9am – 1pm                

Albion Office
(Inside Wal-Mart Supercenter)
                                 

Office Hours:                                                                

Monday, Tuesday, Wednesday, 10am – 5:30pm          

Thursday and Friday, 10am – 5:30pm          

Saturday, 10am – 2pm               

Medina Area ATM Locations:                                   

Medina Savings & Loan, 11182 Maple Ridge Road, Medina, NY

Medina Memorial Hospital, 200 Ohio Street, Medina, NY

Sacred Heart Club, 189 North Gravel Rd., Medina, NY

O’Briens, 620 Main Street, Medina, NY

White Birch, 1515 North Lyndonville Road, Lyndonville, NY

Albion Area ATM Locations:                                                                                                          

Albion Office, Inside the Wal-Mart Supercenter, Albion, NY